« Sashas -
En blogg om allt möjligt

Funderar du på att bli översättare?

Är du duktig på ett eller flera språk så kanske det kan vara värt att bli en översättare. Du kan då till exempel jobba hos Språkservice, som har många professionella översättare men även behöver fler. Som översättare så jobbar man allra främst med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

Hur blir man översättare?

Det finns vissa utbildningar på universitet som du kan gå, men dessa berättigar inte automatiskt till auktorisation som översättare. För att bli auktoriserad översättare krävs att du uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. 

Du som vill bli en bra översättare, du bör ha en god allmänbildning och ha goda kunskaper i det språk du översätter från (källspråket). Sedan måste du även ha mycket goda kunskaper och färdigheter i det språk du översätter till (målspråket) samt att du även ska ha lätt att uttrycka dig i skrift.

Du måste även vara mycket noggrann samt kunna jobba under tidspress. 

Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar att välja. Bland annat kan du vara en så kallad facköversättare och då översätta texter inom teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam med mera.

Det går även att jobba som skönlitterär översättare och då jobbar du med att översätta romaner och andra litterära texter.

Du kan även jobba som film- och TV-översättare och då göra undertexter.

Auktoriserad översättare blir du om du genomgår ett prov som ger dig rätt att översätta och legitimera officiella dokument som t ex vigselbevis, födelseattester och andra juridiska handlingar.

17 Nov 2022