« Sashas -
En blogg om allt möjligt

Jordbegravning eller kremering?

När en person avlider, så finns det olika sätt att gå tillväga efter. Det då personen ska begravas. Det finns då så kallad jordbegravning, som är att den avlidna ligger i en kista, som sänks ner i en grav. En kremering innebär istället att man bränner kistan med den avlidna och sedan gravsätter man askan vid ett senare tillfälle. Det finns även det som heter direktkremering. Det innebär att den döda kremeras rätt så snart efter dödsfallet. I dag är det så att enligt svensk lag måste man inom 30 dagar från att personen avlidit göra en gravsättningen av kista eller kremering. Man kan göra direktkremering i Stockholm om man önskar. Då ska gravsättning av askan utföras inom ett år. 

Varför välja direktkremering?

Den vanligaste formen idag man gör är kremering, jordbegravningar är inte lika ofta man gör längre. När det gäller direktkremering så är detta ingen direkt tradition, det är inte så många som gör det, men det ökar. Det finns många anledningar till att man vill göra det på detta sätt. Det kan helt enkelt vara så att man inte vill att det ska vara en direkt ceremoni kring det hela. Eller att man föredrar att ha en akt med urna, eller att det är en begravning utomlands.

En direktbegravning är samma sak, det sker utan själva ceremonin runt det hela. Det går ändå att senare välja att ha en minnesstund eller liknande, för att säga farväl.

8 Feb 2021